Rode Mijnsteen


Bij de verwerking van natuursteen blijft een zogenaamde restfractie over. Een van deze restfracties is rode mijnsteen. Meestal heeft rode mijnsteen die verkrijgbaar is een afmeting van tussen de 15 en 25 mm. Het heeft een kleur die het beste als bruinachtig rood kan worden omschreven. Hierdoor heeft het zowel een decoratieve als een functionele kwaliteit en is het voor meerdere zaken toepasbaar.

Rode mijnsteen is een rood/zwarte kalksteen-leisteen mengsel. De mijnsteen komt uit huidige en voormalige kolenmijnen.

Mijnsteen is een verzamelnaam voor alle soorten nevengesteenten die bij de winning van steenkool vrijkomen. De aardlagen waarin steenkool voorkomt zijn gevormd in de geologische periode het Bovencarboon (ruim 200 miljoen jaar geleden). In die periode ontstonden afwisselend afzettingen van veen, klei en soms zand. Onder invloed van grote belastingen door latere afzettingen op deze lagen is het veen veranderd in steenkool, de klei in kleisteen (soms leisteen) en de zandige afzettingen in zandsteen. Ook vormden zich overgangsgesteenten tussen de verschillende soorten. De mijnsteen wordt onderscheiden in een aantal soorten:
Mijnsteen die vrijkomt bij het maken van schachten, hoofdgangen en luchtsteengangen.
Mijnsteen die vrijkomt door een droge scheiding van steenkool en mijnsteen. De scheiding vindt plaats door breken en zeven; omdat steenkool gemakkelijker vergruist dan mijnsteen resteert in de grove mijnsteen praktisch geen steenkool.
Wassteen. Deze komt vrij door scheiding van de steenkool door een nat proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van de geringere dichtheid van steenkool ten opzichte van mijnsteen.


Materiaal kundige aspecten:
De Dichtheid van mijnsteen kan variëren van 2450 tot 2650 KG/M³ . Dit komt enerzijds door verschil in krachten bij het ontstaan van het materiaal, anderzijds door de hoeveelheid koolstof die in de mijnsteen aanwezig is. De wateropneming is afhankelijk van de dichtheid en bedraagt circa een tot vier procent.
De gradering van mijnsteen is afhankelijk van de geologische samenstelling van de formatie waaruit deze gewonnen wordt. Net voor het transport zeeft men de mijnsteen af zodat ze aan de standaard sorteringen voldoen.

Willem-Sophia


De steenberg van de voormalige mijn “Willem-Sophia” te Kerkrade wordt reeds enkele decennia afgebouwd. Het unieke van deze steenberg is dat, middels natuurlijke verbranding, de zwarte leisteen wordt omgezet in een rood gebrand product; de zogenaamde rode mijnsteen.
Parallelweg 8 | 6465 AA Kerkrade | T. +31 45 541 04 69
info@wisosplit.nl